Stone Skills

Taijutsu
1Boukenka1Gomuhone1Kaiwan
1Yuushi2Kick3Punch
8Double Kick10Haburi10Stamina Sipper
15Kyouji Senbotsusha16Triple Kick35Chikara
38No-shadow Kick40Dragon Punch40Fukutsu
40Ishiryoku45Combo50Buddhist Palm
71God Fist80Fusegu Yama80Genki
85Yama Tsubusu88Shunshin90Custom Style
95Dai Taijutsu100Leap
Ninjutsu
1Chidori1Seifuku1Tajuu Kage Bunshin
1Tensai5Kawarimi10Chakra Sipper
10Kisei Jouyaku10Souken Mizu12Anki
12Henjiru15Baikyuu Kesson15Kasui Mizu
20Hone Tsukurou25Furyuumonji Hosshin25Ikioidzuku
34Doroku Gaeshi35Shoumei40Implant Sharingan
45Chiyute45Doryuu Taiga45Kuyoudzuka Hantaa
45Sharingan46Sharingan Level 247Sharingan Level 3
48Implant Byakugan48Tsukuyomi Sharingan49Byakugan
50Unleash60Regenerate60Suna Bunshin
70Doryuuheki75Shousen80Mastery
85Doryuudan
Genjutsu
3Custom Genjutsu7Sabaki Stamina8Henge
13Sabaki Chakra15Sneak20Genjutsu Kai
20Sabaki Fuyashi25Furyuumonji Kakusei25Kori Shinchu
30Houkou Taijutsu35Houkou Ninjutsu50Meiki
60Bunshin65Chouraku70Futsuriai Stamina
75Futsuriai Chakra80Seiha85Meisou
95Kushin Katsu
Ningu
20Harigane30Buki Joutatsu35Jinsoku Kogeki
60Buki Shuujuku85Dual Wield90Buki Tatsujin
Abilities
2Aid4Kame Style5Rescue
8Throw10Break10Genkai Ichi
15Search18Hebi Style20Scan
20Track25Second Attack30Genkai Ni
30Soranjiru35Kankou45Genkai San
50Third Attack68Tsuru Style85Kenryo
100Kaku Omake138Panda Style150Fourth Attack
170Kagirinai180Intimidate210Fifth Attack
300Eiyorei300Suiken Style300Tactic


Powered by MudMagic.Com
Mud Magic
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

This site © 2004-2022 by NarutoMUD

AFFILIATES

Vote for NarutoMUD on MUDverse!

Vote for NarutoMUD on TMS!

Vote for NarutoMUD on TMC!