Stone Skills

Taijutsu
1Boukenka1Gomuhone1Jyuuken
1Kaiwan1Yuushi2Kick
3Punch8Double Kick10Haburi
10Stamina Sipper15Kyouji Senbotsusha16Triple Kick
35Chikara38No-shadow Kick40Dragon Punch
40Fukutsu40Ishiryoku45Combo
50Buddhist Palm52Hachimon Kiban53Hachimon Senshin
54Hachimon Tonkou No Jin71God Fist80Fusegu Yama
80Genki85Vortex Palm85Yama Tsubusu
88Shunshin90Custom Style95Dai Taijutsu
100Leap
Ninjutsu
1Chidori1Guni1Karada No Jouhatsu
1Seifuku1Tajuu Kage Bunshin1Tensai
5Kawarimi10Chakra Sipper10Kisei Jouyaku
10Souken Mizu12Anki12Henjiru
15Baikyuu Kesson15Kasui Mizu20Hone Tsukurou
25Furyuumonji Hosshin25Ikioidzuku34Doroku Gaeshi
35Shoumei40Implant Sharingan45Chiyute
45Doryuu Taiga45Kuyoudzuka Hantaa45Sharingan
46Sharingan Level 247Sharingan Level 348Amaterasu Sharingan
48Tsukuyomi Sharingan49Implant Byakugan50Byakugan
50Byakugan Mastery50Unleash55Byakugou No In
60Regenerate60Suna Bunshin70Doryuuheki
75Shousen80Mastery85Doryuudan
Genjutsu
3Custom Genjutsu7Sabaki Stamina8Henge
13Sabaki Chakra15Sneak20Genjutsu Kai
20Sabaki Fuyashi25Furyuumonji Kakusei25Kori Shinchu
30Houkou Taijutsu35Houkou Ninjutsu45Genso Funsai
50Meiki60Bunshin65Chouraku
70Futsuriai Stamina75Futsuriai Chakra80Seiha
85Meisou95Kushin Katsu
Ningu
20Harigane30Buki Joutatsu35Jinsoku Kogeki
60Buki Shuujuku85Dual Wield90Buki Tatsujin
95Kukyo Kogeki
Abilities
2Aid3Track4Kame Style
5Rescue5Support8Throw
10Break10Genkai Ichi15Search
18Hebi Style20Scan25Second Attack
30Genkai Ni30Soranjiru35Kankou
40Dodge45Genkai San50Third Attack
68Tsuru Style85Kenryo100Kaku Omake
105Parry138Panda Style150Fourth Attack
170Kagirinai180Intimidate210Fifth Attack
260Sixth Attack300Eiyorei300Hisoukan
300Suiken Style300Tactic


Powered by MudMagic.Com
Mud Magic
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

This site © 2004-2024 by NarutoMUD

AFFILIATES

Vote for NarutoMUD on MUDverse!

Vote for NarutoMUD on TMS!

Vote for NarutoMUD on TMC!