Sound Skills

Taijutsu
1Boukenka1Gomuhone1Jyuuken
1Kaiwan1Yuushi2Kick
3Punch8Double Kick10Haburi
10Stamina Sipper15Kyouji Senbotsusha16Triple Kick
35Chikara38No-shadow Kick40Dragon Punch
40Fukutsu40Ishiryoku45Combo
50Buddhist Palm52Hachimon Kiban53Hachimon Senshin
54Hachimon Tonkou No Jin60Kaizou Hebi71God Fist
78Genkensu80Genki85Vortex Palm
85Yama Tsubusu88Shunshin90Custom Style
95Dai Taijutsu100Leap
Ninjutsu
1Chidori1Guni1Karada No Jouhatsu
1Seifuku1Tajuu Kage Bunshin1Tensai
5Kawarimi8Kuramu10Chakra Sipper
10Kisei Jouyaku10Souken Mizu12Anki
12Henjiru15Baikyuu Kesson15Goukakyuu
15Kasui Mizu20Hone Tsukurou25Furyuumonji Hosshin
25Ikioidzuku30Kajiheki35Shoumei
40Implant Sharingan45Chiyute45Doroku Gaeshi
45Sharingan46Sharingan Level 247Sharingan Level 3
48Amaterasu Sharingan48Tsukuyomi Sharingan49Implant Byakugan
50Byakugan50Byakugan Mastery50Unleash
55Byakugou No In55Solfege60Regenerate
75Shousen80Mastery85Encore
90Shikon
Genjutsu
3Custom Genjutsu7Sabaki Stamina8Henge
13Sabaki Chakra15Sneak20Genjutsu Kai
20Sabaki Fuyashi25Furyuumonji Kakusei30Houkou Taijutsu
35Houkou Ninjutsu45Genso Funsai50Meiki
60Bunshin65Chouraku70Futsuriai Stamina
75Futsuriai Chakra80Saezuru80Seiha
95Kushin Katsu
Ningu
20Harigane30Buki Joutatsu35Jinsoku Kogeki
45Uzu Kirikomi60Buki Shuujuku85Dual Wield
90Buki Tatsujin95Kukyo Kogeki
Abilities
2Aid3Track4Kame Style
5Rescue5Support8Throw
10Break10Genkai Ichi15Search
18Hebi Style20Scan25Second Attack
30Genkai Ni35Kankou40Dodge
45Genkai San50Third Attack52Soranjiru
68Tsuru Style85Kenryo100Kaku Omake
105Parry138Panda Style150Fourth Attack
170Kagirinai180Intimidate210Fifth Attack
260Sixth Attack300Eiyorei300Hisoukan
300Suiken Style300Tactic


Powered by MudMagic.Com
Mud Magic
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

This site © 2004-2024 by NarutoMUD

AFFILIATES

Vote for NarutoMUD on MUDverse!

Vote for NarutoMUD on TMS!

Vote for NarutoMUD on TMC!