Sand Skills

Taijutsu
1Boukenka1Kaiwan1Yuushi
2Kick3Punch8Double Kick
10Haburi15Kyouji Senbotsusha16Triple Kick
35Chikara38No-shadow Kick40Dragon Punch
40Fukutsu40Ishiryoku43Hakkei Kihaku
45Combo50Buddhist Palm71God Fist
75Suna Raishuu80Genki88Shunshin
90Custom Style95Dai Taijutsu100Leap
Ninjutsu
5Kawarimi10Kisei Jouyaku12Anki
12Henjiru15Baikyuu Kesson15Goukakyuu
20Hone Tsukurou25Furyuumonji Hosshin25Ikioidzuku
30Kajiheki35Shoumei40Kaiten Shuriken
45Chiyute45Kuyoudzuka Hantaa60Suna Bunshin
65Daitoppa70Sunaarashi75Shousen
75Suna No Yoroi80Mastery90Kaze No Yaiba
Genjutsu
3Custom Genjutsu7Sabaki Stamina8Henge
13Sabaki Chakra15Sneak20Genjutsu Kai
20Sabaki Fuyashi25Furyuumonji Kakusei30Houkou Taijutsu
35Houkou Ninjutsu50Meiki60Bunshin
65Chouraku70Futsuriai Stamina73Onibi
75Futsuriai Chakra80Seiha95Kushin Katsu
Ningu
20Harigane30Buki Joutatsu60Buki Shuujuku
85Dual Wield90Buki Tatsujin
Abilities
2Aid4Kame Style5Rescue
8Throw10Break10Genkai Ichi
15Search18Hebi Style20Scan
20Track25Second Attack30Genkai Ni
30Soranjiru35Kankou45Genkai San
50Third Attack68Tsuru Style85Kenryo
100Kaku Omake138Panda Style150Fourth Attack
170Kagirinai180Intimidate210Fifth Attack
300Eiyorei300Suiken Style300Tactic


Powered by MudMagic.Com
Mud Magic
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

This site © 2004-2022 by NarutoMUD

AFFILIATES

Vote for NarutoMUD on MUDverse!

Vote for NarutoMUD on TMS!

Vote for NarutoMUD on TMC!