Mist Skills

Taijutsu
1Boukenka1Kaiwan1Yuushi
2Kick3Punch8Double Kick
10Haburi15Kyouji Senbotsusha16Triple Kick
35Chikara38No-shadow Kick40Dragon Punch
40Fukutsu40Ishiryoku45Combo
50Buddhist Palm71God Fist80Genki
88Shunshin90Custom Style95Dai Taijutsu
100Leap
Ninjutsu
5Kawarimi10Kisei Jouyaku10Souken Mizu
12Anki12Henjiru15Baikyuu Kesson
15Kasui Mizu20Hone Tsukurou25Furyuumonji Hosshin
25Ikioidzuku30Suijinheki35Shoumei
45Chiyute60Mizu Bunshin60Regenerate
65Suiryuudan75Kirigakure75Shousen
80Mastery83Daibakufu100Mizu Hatsudenki
Genjutsu
3Custom Genjutsu7Sabaki Stamina8Henge
13Sabaki Chakra15Sneak20Genjutsu Kai
20Sabaki Fuyashi25Furyuumonji Kakusei25Kori Shinchu
30Houkou Taijutsu35Houkou Ninjutsu50Meiki
60Bunshin65Chouraku70Futsuriai Stamina
75Futsuriai Chakra80Seiha90Meiun Hippaku
Ningu
10Kenjutsu20Harigane30Buki Joutatsu
60Buki Shuujuku85Dual Wield90Buki Tatsujin
100Kensei
Abilities
2Aid4Kame Style5Rescue
8Throw10Break10Genkai Ichi
15Search18Hebi Style20Scan
20Track25Second Attack30Genkai Ni
35Kankou45Genkai San50Third Attack
52Soranjiru68Tsuru Style85Kenryo
100Kaku Omake138Panda Style150Fourth Attack
170Kagirinai180Intimidate210Fifth Attack
300Eiyorei300Suiken Style300Tactic


Powered by MudMagic.Com
Mud Magic
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

This site © 2004-2021 by NarutoMUD

AFFILIATES

Vote for NarutoMUD on MUDverse!

Vote for NarutoMUD on TMS!

Vote for NarutoMUD on TMC!