Mist Skills

Taijutsu
1Boukenka1Gomuhone1Jyuuken
1Kaiwan1Yuushi2Kick
3Punch8Double Kick10Haburi
10Stamina Sipper15Kyouji Senbotsusha16Triple Kick
35Chikara38No-shadow Kick40Dragon Punch
40Fukutsu40Ishiryoku45Combo
50Buddhist Palm52Hachimon Kiban53Hachimon Senshin
54Hachimon Tonkou No Jin71God Fist80Genki
88Shunshin90Custom Style95Dai Taijutsu
100Leap
Ninjutsu
1Chidori1Guni1Seifuku
1Tajuu Kage Bunshin1Tensai5Kawarimi
10Chakra Sipper10Kisei Jouyaku10Souken Mizu
12Anki12Henjiru15Baikyuu Kesson
15Kasui Mizu20Hone Tsukurou25Furyuumonji Hosshin
25Ikioidzuku30Suijinheki35Shoumei
40Implant Sharingan45Chiyute45Sharingan
46Sharingan Level 247Sharingan Level 348Amaterasu Sharingan
48Tsukuyomi Sharingan49Implant Byakugan50Byakugan
50Unleash55Byakugou No In60Mizu Bunshin
60Regenerate65Suiryuudan75Kirigakure
75Shousen80Mastery83Daibakufu
100Mizu Hatsudenki
Genjutsu
3Custom Genjutsu7Sabaki Stamina8Henge
13Sabaki Chakra15Sneak20Genjutsu Kai
20Sabaki Fuyashi25Furyuumonji Kakusei25Kori Shinchu
30Houkou Taijutsu35Houkou Ninjutsu50Meiki
60Bunshin65Chouraku70Futsuriai Stamina
75Futsuriai Chakra80Seiha90Meiun Hippaku
Ningu
10Kenjutsu20Harigane30Buki Joutatsu
35Jinsoku Kogeki50Umi Kiru60Buki Shuujuku
85Dual Wield90Buki Tatsujin95Kukyo Kogeki
100Kensei
Abilities
2Aid4Kame Style5Rescue
8Throw10Break10Genkai Ichi
15Search18Hebi Style20Scan
20Track25Second Attack30Genkai Ni
35Kankou40Dodge45Genkai San
50Third Attack52Soranjiru68Tsuru Style
85Kenryo100Kaku Omake105Parry
138Panda Style150Fourth Attack170Kagirinai
180Intimidate210Fifth Attack260Sixth Attack
300Eiyorei300Hisoukan300Suiken Style
300Tactic


Powered by MudMagic.Com
Mud Magic
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

This site © 2004-2023 by NarutoMUD

AFFILIATES

Vote for NarutoMUD on MUDverse!

Vote for NarutoMUD on TMS!

Vote for NarutoMUD on TMC!