Leaf Skills

Taijutsu
1Boukenka1Gomuhone1Jyuuken
1Kaiwan1Yuushi2Kick
3Punch8Double Kick10Haburi
10Stamina Sipper15Kyouji Senbotsusha16Triple Kick
35Chikara38No-shadow Kick40Dragon Punch
40Fukutsu40Ishiryoku45Combo
50Buddhist Palm52Hachimon Kiban53Hachimon Senshin
54Hachimon Tonkou No Jin70Dynamic Entry71God Fist
75Konoha Senpuu80Genki85Vortex Palm
88Shunshin90Custom Style95Dai Taijutsu
100Leap
Ninjutsu
1Chidori1Guni1Karada No Jouhatsu
1Seifuku1Tajuu Kage Bunshin1Tensai
5Kawarimi10Chakra Sipper10Kisei Jouyaku
12Anki12Henjiru15Baikyuu Kesson
15Goukakyuu20Hone Tsukurou25Furyuumonji Hosshin
25Ikioidzuku30Suijinheki35Shoumei
40Implant Sharingan45Chiyute45Sharingan
46Sharingan Level 247Sharingan Level 348Amaterasu Sharingan
48Tsukuyomi Sharingan49Implant Byakugan50Byakugan
50Byakugan Mastery50Hosenka50Unleash
55Byakugou No In55Kajiheki60Regenerate
70Kage Bunshin75Shousen80Karyuu Endan
80Mastery95Chakra No Mesu
Genjutsu
3Custom Genjutsu7Sabaki Stamina8Henge
13Sabaki Chakra15Sneak20Genjutsu Kai
20Sabaki Fuyashi25Furyuumonji Kakusei25Kori Shinchu
30Houkou Taijutsu35Houkou Ninjutsu45Genso Funsai
50Meiki60Bunshin65Chouraku
70Futsuriai Stamina75Futsuriai Chakra80Seiha
85Meisou
Ningu
20Harigane30Buki Joutatsu35Jinsoku Kogeki
60Buki Shuujuku85Dual Wield87Kaen Dageki
90Buki Tatsujin95Kukyo Kogeki
Abilities
2Aid3Track4Kame Style
5Rescue5Support8Throw
10Break10Genkai Ichi15Search
18Hebi Style20Scan25Second Attack
30Genkai Ni35Kankou40Dodge
45Genkai San50Third Attack52Soranjiru
68Tsuru Style85Kenryo100Kaku Omake
105Parry138Panda Style150Fourth Attack
170Kagirinai180Intimidate210Fifth Attack
260Sixth Attack300Eiyorei300Hisoukan
300Suiken Style300Tactic


Powered by MudMagic.Com
Mud Magic
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

This site © 2004-2024 by NarutoMUD

AFFILIATES

Vote for NarutoMUD on MUDverse!

Vote for NarutoMUD on TMS!

Vote for NarutoMUD on TMC!