Stone Skills

Taijutsu
1Boukenka1Gomuhone1Jyuuken
1Kaiwan1Yuushi2Kick
3Punch8Double Kick10Haburi
10Stamina Sipper15Kyouji Senbotsusha16Triple Kick
35Chikara38No-shadow Kick40Dragon Punch
40Fukutsu40Ishiryoku45Combo
50Buddhist Palm52Hachimon Kiban53Hachimon Senshin
54Hachimon Tonkou No Jin71God Fist80Fusegu Yama
80Genki85Yama Tsubusu88Shunshin
90Custom Style95Dai Taijutsu100Leap
Ninjutsu
1Chidori1Seifuku1Tajuu Kage Bunshin
1Tensai5Kawarimi10Chakra Sipper
10Kisei Jouyaku10Souken Mizu12Anki
12Henjiru15Baikyuu Kesson15Kasui Mizu
20Hone Tsukurou25Furyuumonji Hosshin25Ikioidzuku
34Doroku Gaeshi35Shoumei40Implant Sharingan
45Chiyute45Doryuu Taiga45Kuyoudzuka Hantaa
45Sharingan46Sharingan Level 247Sharingan Level 3
48Amaterasu Sharingan48Tsukuyomi Sharingan49Implant Byakugan
50Byakugan50Unleash55Byakugou No In
60Regenerate60Suna Bunshin70Doryuuheki
75Shousen80Mastery85Doryuudan
Genjutsu
3Custom Genjutsu7Sabaki Stamina8Henge
13Sabaki Chakra15Sneak20Genjutsu Kai
20Sabaki Fuyashi25Furyuumonji Kakusei25Kori Shinchu
30Houkou Taijutsu35Houkou Ninjutsu50Meiki
60Bunshin65Chouraku70Futsuriai Stamina
75Futsuriai Chakra80Seiha85Meisou
95Kushin Katsu
Ningu
20Harigane30Buki Joutatsu35Jinsoku Kogeki
60Buki Shuujuku85Dual Wield90Buki Tatsujin
95Kukyo Kogeki
Abilities
2Aid4Kame Style5Rescue
8Throw10Break10Genkai Ichi
15Search18Hebi Style20Scan
20Track25Second Attack30Genkai Ni
30Soranjiru35Kankou40Dodge
45Genkai San50Third Attack68Tsuru Style
85Kenryo100Kaku Omake105Parry
138Panda Style150Fourth Attack170Kagirinai
180Intimidate210Fifth Attack260Sixth Attack
300Eiyorei300Hisoukan300Suiken Style
300Tactic


Powered by MudMagic.Com
Mud Magic
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

This site © 2004-2023 by NarutoMUD

AFFILIATES

Vote for NarutoMUD on MUDverse!

Vote for NarutoMUD on TMS!

Vote for NarutoMUD on TMC!