Sound Skills

Taijutsu
1Boukenka1Gomuhone1Jyuuken
1Kaiwan1Yuushi2Kick
3Punch8Double Kick10Haburi
10Stamina Sipper15Kyouji Senbotsusha16Triple Kick
35Chikara38No-shadow Kick40Dragon Punch
40Fukutsu40Ishiryoku45Combo
50Buddhist Palm52Hachimon Kiban53Hachimon Senshin
54Hachimon Tonkou No Jin60Kaizou Hebi71God Fist
80Genki85Yama Tsubusu88Shunshin
90Custom Style95Dai Taijutsu100Leap
Ninjutsu
1Chidori1Seifuku1Tajuu Kage Bunshin
1Tensai5Kawarimi8Kuramu
10Chakra Sipper10Kisei Jouyaku10Souken Mizu
12Anki12Henjiru15Baikyuu Kesson
15Goukakyuu15Kasui Mizu20Hone Tsukurou
25Furyuumonji Hosshin25Ikioidzuku30Kajiheki
35Shoumei40Implant Sharingan45Chiyute
45Doroku Gaeshi45Sharingan46Sharingan Level 2
47Sharingan Level 348Amaterasu Sharingan48Tsukuyomi Sharingan
49Implant Byakugan50Byakugan50Unleash
55Byakugou No In55Solfege60Regenerate
75Shousen80Mastery90Shikon
Genjutsu
3Custom Genjutsu7Sabaki Stamina8Henge
13Sabaki Chakra15Sneak20Genjutsu Kai
20Sabaki Fuyashi25Furyuumonji Kakusei30Houkou Taijutsu
35Houkou Ninjutsu50Meiki60Bunshin
65Chouraku70Futsuriai Stamina75Futsuriai Chakra
80Saezuru80Seiha95Kushin Katsu
Ningu
20Harigane30Buki Joutatsu35Jinsoku Kogeki
45Uzu Kirikomi60Buki Shuujuku85Dual Wield
90Buki Tatsujin95Kukyo Kogeki
Abilities
2Aid4Kame Style5Rescue
8Throw10Break10Genkai Ichi
15Search18Hebi Style20Scan
20Track25Second Attack30Genkai Ni
35Kankou40Dodge45Genkai San
50Third Attack52Soranjiru68Tsuru Style
85Kenryo100Kaku Omake105Parry
138Panda Style150Fourth Attack170Kagirinai
180Intimidate210Fifth Attack260Sixth Attack
300Eiyorei300Hisoukan300Suiken Style
300Tactic


Powered by MudMagic.Com
Mud Magic
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

This site © 2004-2023 by NarutoMUD

AFFILIATES

Vote for NarutoMUD on MUDverse!

Vote for NarutoMUD on TMS!

Vote for NarutoMUD on TMC!