Sound Skills

Taijutsu
1Boukenka1Gomuhone1Jyuuken
1Kaiwan1Yuushi2Kick
3Punch8Double Kick10Haburi
10Stamina Sipper15Kyouji Senbotsusha16Triple Kick
35Chikara38No-shadow Kick40Dragon Punch
40Fukutsu40Ishiryoku45Combo
50Buddhist Palm52Hachimon Kiban53Hachimon Senshin
54Hachimon Tonkou No Jin60Kaizou Hebi71God Fist
80Genki85Yama Tsubusu88Shunshin
90Custom Style95Dai Taijutsu100Leap
Ninjutsu
1Chidori1Guni1Seifuku
1Tajuu Kage Bunshin1Tensai5Kawarimi
8Kuramu10Chakra Sipper10Kisei Jouyaku
10Souken Mizu12Anki12Henjiru
15Baikyuu Kesson15Goukakyuu15Kasui Mizu
20Hone Tsukurou25Furyuumonji Hosshin25Ikioidzuku
30Kajiheki35Shoumei40Implant Sharingan
45Chiyute45Doroku Gaeshi45Sharingan
46Sharingan Level 247Sharingan Level 348Amaterasu Sharingan
48Tsukuyomi Sharingan49Implant Byakugan50Byakugan
50Unleash55Byakugou No In55Solfege
60Regenerate75Shousen80Mastery
85Encore90Shikon
Genjutsu
3Custom Genjutsu7Sabaki Stamina8Henge
13Sabaki Chakra15Sneak20Genjutsu Kai
20Sabaki Fuyashi25Furyuumonji Kakusei30Houkou Taijutsu
35Houkou Ninjutsu50Meiki60Bunshin
65Chouraku70Futsuriai Stamina75Futsuriai Chakra
80Saezuru80Seiha95Kushin Katsu
Ningu
20Harigane30Buki Joutatsu35Jinsoku Kogeki
45Uzu Kirikomi60Buki Shuujuku85Dual Wield
90Buki Tatsujin95Kukyo Kogeki
Abilities
2Aid3Track4Kame Style
5Rescue8Throw10Break
10Genkai Ichi15Search18Hebi Style
20Scan25Second Attack30Genkai Ni
35Kankou40Dodge45Genkai San
50Third Attack52Soranjiru68Tsuru Style
85Kenryo100Kaku Omake105Parry
138Panda Style150Fourth Attack170Kagirinai
180Intimidate210Fifth Attack260Sixth Attack
300Eiyorei300Hisoukan300Suiken Style
300Tactic


Powered by MudMagic.Com
Mud Magic
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

This site © 2004-2024 by NarutoMUD

AFFILIATES

Vote for NarutoMUD on MUDverse!

Vote for NarutoMUD on TMS!

Vote for NarutoMUD on TMC!