Leaf Skills

Taijutsu
1Boukenka1Gomuhone1Jyuuken
1Kaiwan1Saiha Ken1Vortex Palm
1Yuushi2Kick3Punch
8Double Kick10Haburi10Stamina Sipper
15Kyouji Senbotsusha16Triple Kick35Chikara
38No-shadow Kick40Dragon Punch40Fukutsu
40Ishiryoku45Combo50Buddhist Palm
52Hachimon Kiban53Hachimon Senshin54Hachimon Tonkou No Jin
70Dynamic Entry71God Fist75Konoha Senpuu
80Genki88Shunshin90Custom Style
95Dai Taijutsu100Leap
Ninjutsu
1Chidori1Guni1Karada No Jouhatsu
1Seifuku1Tajuu Kage Bunshin1Tensai
5Kawarimi10Chakra Sipper10Kisei Jouyaku
12Anki12Henjiru15Baikyuu Kesson
15Goukakyuu20Hone Tsukurou25Furyuumonji Hosshin
25Ikioidzuku30Suijinheki35Shoumei
40Implant Sharingan45Chiyute45Sharingan
46Sharingan Level 247Sharingan Level 348Amaterasu Sharingan
48Tsukuyomi Sharingan49Implant Byakugan50Byakugan
50Hosenka50Unleash55Byakugou No In
55Kajiheki60Regenerate70Kage Bunshin
75Shousen80Karyuu Endan80Mastery
Genjutsu
1Genso Funsai3Custom Genjutsu7Sabaki Stamina
8Henge13Sabaki Chakra15Sneak
20Genjutsu Kai20Sabaki Fuyashi25Furyuumonji Kakusei
25Kori Shinchu30Houkou Taijutsu35Houkou Ninjutsu
50Meiki60Bunshin65Chouraku
70Futsuriai Stamina75Futsuriai Chakra80Seiha
85Meisou
Ningu
20Harigane30Buki Joutatsu35Jinsoku Kogeki
60Buki Shuujuku85Dual Wield87Kaen Dageki
90Buki Tatsujin95Kukyo Kogeki
Abilities
2Aid3Track4Kame Style
5Rescue8Throw10Break
10Genkai Ichi15Search18Hebi Style
20Scan25Second Attack30Genkai Ni
35Kankou40Dodge45Genkai San
50Third Attack52Soranjiru68Tsuru Style
85Kenryo100Kaku Omake105Parry
138Panda Style150Fourth Attack170Kagirinai
180Intimidate210Fifth Attack260Sixth Attack
300Eiyorei300Hisoukan300Suiken Style
300Tactic


Powered by MudMagic.Com
Mud Magic
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

This site © 2004-2024 by NarutoMUD

AFFILIATES

Vote for NarutoMUD on MUDverse!

Vote for NarutoMUD on TMS!

Vote for NarutoMUD on TMC!